Profesionálni tlmočníci angličtina a francúzština

Tlmočenie

kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí

Tlmočenie je pre každého profesionála veľkou výzvou. Tlmočník musí v reálnom čase a pred kritickým publikom dokázať maximálnu sústredenosť, promptné reakcie a presnosť vyjadrovania. Musí si rýchlo osvojiť používanú slovnú zásobu tlmočenej oblasti, a to minimálne v dvoch jazykoch. Tlmočenie je teda vysoko odborná činnosť, vyžaduje si teoretickú prípravu a neustále zdokonaľovanie techniky. Znalosť cudzieho jazyka je len základným predpokladom pre rozhodnutie naučiť sa tlmočiť.

Simultánne, teda v kabíne, sa tlmočí na medzinárodných konferenciách, seminároch, školeniach či na pôde európskych inštitúcií. Konzekutívne (následné) tlmočenie sa používa na prednáškach s obmedzeným počtom poslucháčov, príhovoroch, workshopoch, prípitkoch. Rečník najprv prednesie svoj príspevok (alebo jeho časť), ktorú tlmočník následne pretlmočí. Tento typ tlmočenia je náročný na krátkodobú pamäť a vyžaduje si aktívne ovládanie techniky konzekutívneho tlmočenia.

Konferenčný servis

Dôležitým faktorom úspechu každej medzinárodnej konferencie či iného podujatia je správny výber tlmočníkov. Ich slabý výkon môže ohroziť priebeh celej konferencie, keďže sa tým znižuje dojem i z inak kvalitných prednášok. Počas svojej tlmočníckej kariéry som mal možnosť spolupracovať s mnohými kolegami, renomovanými konferenčnými tlmočníkmi. Postupom času sa z nás vytvoril tím, ktorý sa navzájom pozná a je dokonale zosúladený.

Po vzájomnej dohode Vám rád zostavím tlmočnícky tím zložený výlučne zo skúsených profesionálnych tlmočníkov

Person

Roman Gajdoš

Som profesionálny konferenčný tlmočník a prekladateľ francúzskeho a anglického jazyka v slobodnom povolaní. Pôsobím tiež ako súdny prekladateľsúdny tlmočník francúzskeho jazyka zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Po úspešnom absolvovaní tzv. akreditačných skúšok v Bruseli v roku 2010 externe tlmočím v inštitúciách EÚ – Európskom parlamente, Rade EÚ, Európskej komisii a na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Tlmočím na medzinárodných konferenciách, školeniach, obchodných rokovaniach, sobášoch či súdnych pojednávaniach kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí. Na Filozofickej fakulte UPJŠ externe vyučujem odborné predmety (simultánne tlmočenie, právnickú francúzštinu, francúzsky politický jazyk, dejiny a inštitúcie EÚ). Som akreditovaným členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

Fotogaléria

zobraziť viac

Referencie

 • Európsky parlament
 • Európska komisia
 • Rada Európy
 • Eurojust, Haag, Holandsko
 • Národné zhromaždenie  Francúzskej republiky
 • Senát Francúzskej republiky
 • Národná rada Slovenskej republiky
 • Úrad vlády SR
 • Kancelária Prezidenta SR
 • Kancelária Primátora mesta Košice
zobraziť viac

Kontakty

Roman Gajdoš

Tel.: 0905 123 621
Email: roman@prekladamdo.sk

Hodnotenia

Referencie

Tlmočnícke a prekladateľské služby poskytujem vládnym inštitúciám SR, ústredným orgánom štátnej správy , regionálnej a miestnej samospráve na celom území Slovenska, veľvyslanectvám, súkromným podnikom, zahraničným investorom a tlmočnícko-prekladateľským agentúram.

 • Európsky parlament
 • Európsky parlament
 • Európska komisia
 • Rada Európy
 • Eurojust, Haag, Holandsko
 • Národné zhromaždenie  Francúzskej republiky
 • Senát Francúzskej republiky
 • Národná rada Slovenskej republiky
 • Úrad vlády SR
 • Kancelária Prezidenta SR
 • Kancelária Primátora mesta Košice
 • Kancelária Predsedu košického samosprávneho kraja
 • Kancelária Predsedu prešovského samosprávneho kraja
 • Výbor ministrov pre drogové záležitosti a kontrolu drog
 • Generálna prokuratúra SR
 • Krajský súd v Košiciach
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku
 • Veľvyslanectvo Fínskej republiky na Slovensku
 • Veľvyslanectvo Belgicka na Slovensku
 • Francúzska aliancia Košice
 • Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Úrad pre štátnu službu
 • Inštitút pre verejnú správu
 • Konfederácia odborových zväzov
 • Európsky syndikát novinárov
 • World Bank
 • UNDP
 • Generálna rada Departmentu Horné Pyreneje
 • Francúzska obchodná a priemyselná komora
 • Slovenský plynárenský priemysel a.s.
 • Prírodný park Pilat
 • US Steel Košice
 • TOTAL FRANCE
 • PSA Peugeot Citroen Trnava
 • Gaz de France
 • Mliekáreň - Syráreň Zempmilk Fromagerie Bell Michalovce
 • Inžinierske stavby a.s. Košice, Groupe Colas
 • VSŽ Ocekon s.r.o.
 • Pialleport - mécanismes forestiers
 • Dolomit a.s.
 • Flash Europe
 • France - Slovaquie Développement
 • Christian Laur – ekonomický poradca pre francúzskych investorov na Slovensku
 • Rozhlasová stanica France Info
 • Slovenská televízia
 • TV Markíza
 • Televízia TA3
 • Televízia Canal +
 • Televízia TF2
 • Televízia France 3 Toulouse a France 3 Lyon
 • Advokátska kancelária - JUDr. Raáb
 • Gefco Slovakia s.r.o.
 • Valeo, Košice
 • Filmový festival Artfilm Trenčianske Teplice
 • Tribunal de police, Charleroi, Belgicko
 • Distillerie Tessendier & Fils, Cognac, Francúzsko
 • Open Society Foundation
 • Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013