Profesionálni tlmočníci angličtina a francúzština

Tlmočenie

kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí

Tlmočenie je veľkou výzvou každého profesionála. Tlmočník v praxi a pred kritickým publikom dokazuje maximálnu sústredenosť, promptné reakcie a presnosť vyjadrovania. Musí si rýchlo osvojiť používanú slovnú zásobu tlmočenej oblasti, a to minimálne v dvoch jazykoch. Tlmočenie je teda vysoko odborná činnosť, vyžaduje si teoretickú prípravu a neustále zdokonaľovanie techniky. Znalosť cudzieho jazyka je len základným predpokladom pre rozhodnutie naučiť sa tlmočiť.

Simultánne, teda v kabíne, sa tlmočí na medzinárodných konferenciách, seminároch, školeniach či na pôde európskych inštitúcií.

Konzekutívne (následné) tlmočenie sa používa na prednáškach s obmedzeným počtom poslucháčov, workshopoch, pri príhovoroch a pod. Rečník najprv prednesie svoj príspevok (alebo jeho časť), ktorú tlmočník následne pretlmočí. Tento typ tlmočenia je náročný na krátkodobú pamäť a vyžaduje si aktívne ovládanie techniky konzekutívneho tlmočenia a tlmočníckeho zápisu.

Konferenčný servis

Dôležitým faktorom úspechu každej medzinárodnej konferencie či iného podujatia je správny výber tlmočníkov. Ich slabý výkon môže ohroziť priebeh celej konferencie, keďže sa tým znižuje dojem i z inak kvalitných prednášok. Počas mojej tlmočníckej kariéry som mala možnosť spolupracovať s mnohými kolegami – renomovanými konferenčnými tlmočníkmi. Postupom času sa z nás vytvoril tím, ktorý sa navzájom pozná a je dokonale zosúladený.

Po vzájomnej dohode Vám preto radi zostavíme tlmočnícky tím zložený výlučne zo skúsených profesionálnych tlmočníkov s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach.

Person

Zuzana Zvirinská

Som profesionálna tlmočníčka a prekladateľka anglického jazyka. Vo svojej práci zúročujem, okrem iného, profesionálne skúsenosti, ktoré som získala ako univerzitná učiteľka (University College London, Prešovská univerzita v Prešove) či členka manažérskeho tímu prekladateľskej a PR agentúry. Tlmočím na medzinárodných konferenciách, obchodných rokovaniach, seminároch, tréningoch na Slovensku i v zahraničí. Pracujem pre orgány verejnej správy i súkromné firmy a medzi mojich najvýznamnejších klientov patrí napr. Rada Európy, OBSE, Svetová banka, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Rozvojový program OSN (UNDP).

Viac informácií o mojich skúsenostiach nájdete v sekcii Referencie.

Fotogaléria

zobraziť viac

Referencie

 • Americká obchodná komora v SR
 • Agentúra regionálneho rozvoja PSK
 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice
 • British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
 • eduRoma
 • Európska komisia
 • Embraco
 • EJTN European Judicial Training Network
zobraziť viac

Kontakty

Zuzana Zvirinská

P. Horova 20
08 001 Prešov

Tel.: 0904 565 107 Email: zuzana@prekladamdo.sk

PaedDr. Zuzana Zvirinská

P. Horova 20
08 001 Prešov

IČO: 43675689DIČ: 1045450076

Hodnotenia

Referencie

 • Americká obchodná komora v SR
 • Agentúra regionálneho rozvoja PSK
 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice
 • British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
 • eduRoma
 • Európska komisia
 • Embraco
 • EJTN European Judicial Training Network
 • Karpatská nadácia
 • Košice IT Valley
 • Liga za ľudské práva
 • Medzinárodný festival lokálnych televízií „Zlatý žobrák“
 • Mesto Košice
 • Mesto Prešov
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
 • Nadácia Pontis
 • Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
 • Roma Education Fund
 • Rozvojový program OSN (UNDP)
 • Slovenská asociácia verejného zdravia
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
 • Svetová banka (World Bank)
 • Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
 • T-Systems Slovakia
 • Úsmev ako dar
 • Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR
 • Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR