Profesionálni prekladatelia angličtina a francúzština

Preklady

Som (úradný/súdny) prekladateľ jazyka slovenského a francúzskeho zapísaný do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Vyhotovujem preklady na úradné účely. Najčastejšie sú to rodné listy, vysvedčenia, diplomy, výpisy z registra trestov, zmluvy, technické preukazy, faktúry, rozsudky.

Preklady, ktoré nie sú určené pre úrady či iné inštitúcie nemusia byť trikolórou zviazané s originálom. Sú to preklady najrôznejších neúradných dokumentov, technické, medicínske texty, beletria, prezentácie a iné.

Ak máte o moje prekladateľské služby záujem, kontaktujte ma, prosím, telefonicky alebo mailom. Dohodneme podrobnosti – termín dodania  tak, aby urgentnosť vyhotovenia prekladu neznížila jeho kvalitu, spôsob doručenia, cenu a iné podrobnosti Vášho zadania.

Person

Roman Gajdoš

Som profesionálny konferenčný tlmočník a prekladateľ francúzskeho a anglického jazyka v slobodnom povolaní. Pôsobím tiež ako súdny prekladateľsúdny tlmočník francúzskeho jazyka zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Po úspešnom absolvovaní tzv. akreditačných skúšok v Bruseli v roku 2010 externe tlmočím v inštitúciách EÚ – Európskom parlamente, Rade EÚ, Európskej komisii a na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Tlmočím na medzinárodných konferenciách, školeniach, obchodných rokovaniach, sobášoch či súdnych pojednávaniach kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí. Na Filozofickej fakulte UPJŠ externe vyučujem odborné predmety (simultánne tlmočenie, právnickú francúzštinu, francúzsky politický jazyk, dejiny a inštitúcie EÚ). Som akreditovaným členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

Fotogaléria

zobraziť viac

Referencie

 • Európsky parlament
 • Európska komisia
 • Rada Európy
 • Eurojust, Haag, Holandsko
 • Národné zhromaždenie  Francúzskej republiky
 • Senát Francúzskej republiky
 • Národná rada Slovenskej republiky
 • Úrad vlády SR
 • Kancelária Prezidenta SR
 • Kancelária Primátora mesta Košice
zobraziť viac

Kontakty

Roman Gajdoš

Považská 18, 040 11 Košice

Tel.: 0905 123 621 Email: roman@prekladamdo.sk

Via Lingua s.r.o.

Považská 18, 040 11 Košice

IČO: 47225980 DIČ: 2023819853

Hodnotenia

Referencie

Tlmočnícke a prekladateľské služby poskytujem vládnym inštitúciám SR, ústredným orgánom štátnej správy , regionálnej a miestnej samospráve na celom území Slovenska, veľvyslanectvám, súkromným podnikom, zahraničným investorom a tlmočnícko-prekladateľským agentúram.

 • Európsky parlament
 • Európsky parlament
 • Európska komisia
 • Rada Európy
 • Eurojust, Haag, Holandsko
 • Národné zhromaždenie  Francúzskej republiky
 • Senát Francúzskej republiky
 • Národná rada Slovenskej republiky
 • Úrad vlády SR
 • Kancelária Prezidenta SR
 • Kancelária Primátora mesta Košice
 • Kancelária Predsedu košického samosprávneho kraja
 • Kancelária Predsedu prešovského samosprávneho kraja
 • Výbor ministrov pre drogové záležitosti a kontrolu drog
 • Generálna prokuratúra SR
 • Krajský súd v Košiciach
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku
 • Veľvyslanectvo Fínskej republiky na Slovensku
 • Veľvyslanectvo Belgicka na Slovensku
 • Francúzska aliancia Košice
 • Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Úrad pre štátnu službu
 • Inštitút pre verejnú správu
 • Konfederácia odborových zväzov
 • Európsky syndikát novinárov
 • World Bank
 • UNDP
 • Generálna rada Departmentu Horné Pyreneje
 • Francúzska obchodná a priemyselná komora
 • Slovenský plynárenský priemysel a.s.
 • Prírodný park Pilat
 • US Steel Košice
 • TOTAL FRANCE
 • PSA Peugeot Citroen Trnava
 • Gaz de France
 • Mliekáreň - Syráreň Zempmilk Fromagerie Bell Michalovce
 • Inžinierske stavby a.s. Košice, Groupe Colas
 • VSŽ Ocekon s.r.o.
 • Pialleport - mécanismes forestiers
 • Dolomit a.s.
 • Flash Europe
 • France - Slovaquie Développement
 • Christian Laur – ekonomický poradca pre francúzskych investorov na Slovensku
 • Rozhlasová stanica France Info
 • Slovenská televízia
 • TV Markíza
 • Televízia TA3
 • Televízia Canal +
 • Televízia TF2
 • Televízia France 3 Toulouse a France 3 Lyon
 • Advokátska kancelária - JUDr. Raáb
 • Gefco Slovakia s.r.o.
 • Valeo, Košice
 • Filmový festival Artfilm Trenčianske Teplice
 • Tribunal de police, Charleroi, Belgicko
 • Distillerie Tessendier & Fils, Cognac, Francúzsko
 • Open Society Foundation
 • Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013