Profesionálni prekladatelia angličtina a francúzština

Preklady

Potrebujete preklad textov, dokumentov, či prezentácií?

Vďaka globalizácii sa čoraz častejšie dostávame do situácií, keď sa od nás očakáva pochopenie textu v cudzom jazyku, či už je to návod, e-mail, správa, alebo aj odborná literatúra a beletria. Podobne často potrebujeme pripraviť články, prezentácie, či iné texty, ktoré majú prezentovať nás a našu prácu – a teda majú byť presné, zrozumiteľné a aby neviedli k nesprávnemu pochopeniu a nevytvárali zlý dojem.

A práve v takýchto prípadoch vám môže pomôcť skúsený prekladateľ. Podobne ako pri iných profesiách, aj u prekladateľov platí, že nedokážu byť odborníkmi na všetky oblasti. Je teda vhodné informovať sa, či sa prekladateľ, ktorého ste si vybrali, orientuje na preklad daného typu textov (napr. technické texty, medicínske texty, ekonomické texty, a pod.)

V prípade, že potrebujete tzv. úradný, overený, či súdny preklad (najčastejšie ide o preklad dokumentov ako rodný list, diplom či vysvedčenie, výpis z registra trestov, preklad technického prekladu automobilu, a pod.), je potrebné osloviť prekladateľa zapísaného do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Bez ohľadu na povahu prekladaného textu však platí, že najdôležitejšie je dbať na zrozumiteľnosť, terminologickú presnosť a funkčnosť prekladu.

Person

Zuzana Zvirinská

Som profesionálna tlmočníčka a prekladateľka anglického jazyka. Vo svojej práci zúročujem, okrem iného, profesionálne skúsenosti, ktoré som získala ako univerzitná učiteľka (University College London, Prešovská univerzita v Prešove) či členka manažérskeho tímu prekladateľskej a PR agentúry. Tlmočím na medzinárodných konferenciách, obchodných rokovaniach, seminároch, tréningoch na Slovensku i v zahraničí. Pracujem pre orgány verejnej správy i súkromné firmy a medzi mojich najvýznamnejších klientov patrí napr. Rada Európy, OBSE, Svetová banka, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Rozvojový program OSN (UNDP).

Viac informácií o mojich skúsenostiach nájdete v sekcii Referencie.

Fotogaléria

zobraziť viac

Referencie

 • Americká obchodná komora v SR
 • Agentúra regionálneho rozvoja PSK
 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice
 • British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
 • eduRoma
 • Európska komisia
 • Embraco
 • EJTN European Judicial Training Network
zobraziť viac

Kontakty

Zuzana Zvirinská

P. Horova 20
08 001 Prešov

Tel.: 0904 565 107 Email: zuzana@prekladamdo.sk

PaedDr. Zuzana Zvirinská

P. Horova 20
08 001 Prešov

IČO: 43675689DIČ: 1045450076

Hodnotenia

Referencie

 • Americká obchodná komora v SR
 • Agentúra regionálneho rozvoja PSK
 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice
 • British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
 • eduRoma
 • Európska komisia
 • Embraco
 • EJTN European Judicial Training Network
 • Karpatská nadácia
 • Košice IT Valley
 • Liga za ľudské práva
 • Medzinárodný festival lokálnych televízií „Zlatý žobrák“
 • Mesto Košice
 • Mesto Prešov
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
 • Nadácia Pontis
 • Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
 • Roma Education Fund
 • Rozvojový program OSN (UNDP)
 • Slovenská asociácia verejného zdravia
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
 • Svetová banka (World Bank)
 • Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
 • T-Systems Slovakia
 • Úsmev ako dar
 • Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR
 • Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR